Điều khoản sử dụng

Mời bạn đọc kỹ các điều khoản sử dụng trang web thacasino.top dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản sau đây.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung và tài sản trên trang web thacasino.top thuộc về chúng tôi hoặc các bên thứ ba được chúng tôi ủy quyền. Bất kỳ hành động sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất hợp pháp nội dung trên trang web là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và/hoặc dân sự.

Người sử dụng không được sử dụng trái phép hoặc không được phép trích dẫn bất kỳ nội dung nào từ trang web thacasino.top mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ tương ứng.

2. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng đồng ý không:

  • Sử dụng trang web thacasino.top để gửi, nhận hoặc khuyến khích gửi đi hoặc nhận bất kỳ nội dung vi phạm luật pháp quốc tế hoặc có tính chất bất hợp pháp, gây hại hoặc đe dọa đến sự riêng tư, danh dự, quyền lợi và an toàn của cá nhân, các tổ chức hoặc xã hội.
  • Xâm phạm và vi phạm quyền riêng tư và bí mật thương mại của người khác.
  • Gây rối hoặc can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web thacasino.top.

Người sử dụng chịu trách nhiệm về mọi hành vi và nội dung mà họ gửi hoặc tải lên trang web của chúng tôi, và phải đảm bảo rằng họ không vi phạm bất kỳ quyền của người khác hoặc quy định pháp luật.

3. Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web thacasino.top, bao gồm nhưng không giới hạn đến các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại khác.

  • Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính sẵn có của thông tin trên trang web hoặc truy cập vào nó.
  • Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng bất kỳ liên kết ngoại vi nào từ trang web thacasino.top đến các trang web bên thứ ba.