Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi và lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web đó. Cookie này nhằm mục đích ghi nhớ thông tin về bạn, giúp cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng trang web.

Cookie không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào như tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn. Thay vào đó, cookie giữ các thông tin không nhận dạng riêng của bạn như cài đặt ngôn ngữ và giúp trang web gửi các trang được cá nhân hóa cho bạn.

2. Các loại cookie chúng tôi sử dụng

Trang web thacasino.top sử dụng các loại cookie sau đây:

  • Cookie cần thiết: Đây là các cookie mà chúng tôi cần để đảm bảo trang web hoạt động đúng cách và cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu, bao gồm việc xác thực phiên đăng nhập, lưu trữ sự lựa chọn ngôn ngữ và cài đặt cá nhân hóa cho trang web.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web, bao gồm số lần bạn truy cập, trang bạn truy cập và thời gian bạn dành trên mỗi trang. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie trên trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn quản lý cookie của mình thông qua các cài đặt tương ứng. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối cookie, có thể một số tính năng của trang web sẽ không hoạt động đúng cách.

Nếu bạn muốn biết thêm về cookie và cách quản lý chúng, bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang web của nhà cung cấp trình duyệt hoặc sử dụng các tài liệu tham khảo trực tuyến.